PL DE EN
Zrób Prezent
facebook
przejdź na dół
Hotel Cieplice*** MEDI&SPA
Przyjazd
/
Wyjazd
/

Regulamin SPA

Regulamin SPA

 • 1.       Strefa SPA jest strefą ciszy, odprężenia i relaksu, zatem prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących w owej strefie
 • 2.       Na umówiony zabieg należy przybyć minimum 5 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia.
 • 3.       W przypadku spóźnienia na umówiony termin, Hotel zastrzega sobie prawo skrócenia czasu zabiegu
 • 4.       Usługa w SPA ważna jest do maksymalnie 10 minut po umówionym terminie.
 • 5.       Prosimy o informację co do zmiany godziny zabiegu lub jego odwołaniu na 3 godzin przed umówionym zabiegiem, co umożliwi bezkosztowną anulację zabiegu. Za usługi odwołane później niż na 3 godziny przed ich planowanym rozpoczęciem pobierana będzie opłata w wysokości 50% wartości zamówionych usług. Jeśli rezerwacja nie zostanie odwołana bądź zmieniona, pobrana zostanie opłata w wysokości 75% wartości zamówionych usług.
 • 6.       Niewykorzystane w umówionym terminie zabiegi, wchodzące w skład pakietu, przepadają.Klientowi nie przysługuje wówczas zwrot pieniędzy lub inna forma rekompensaty.
 • 7.       Jeżeli klient posiada jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonania pewnych zabiegów, np. choroba, ciąża trwające leczenie, niedawno odbyty zabieg medyczny, jest zobowiązany poinformować o tym osobę wykonującą zabieg. W przypadku stwierdzenia przez terapeutę powyższych przeciwskazań ma prawo odmówić zabiegu.
 • 8.       Decyzję ostateczną o możliwości wykonania zabiegu lub jego odmowie podejmuje pracownik Spa lub Kierownik.
 • 9.       Właściciele, dyrekcja, kierownictwo, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za szkodę polegającej na zgubieniu, zniszczeniu lub utracie mienia należącego do Gości, w przypadku pozostawienia go bez odpowiedniego nadzoru podczas pobytu w SPA.
 • 10.   Zakup danej usługi jest równoznaczny ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z tej usługi oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 • 11.   Możliwość zamiany składowych pakietu SPA (masaże, zabiegi) istnieje tylko w przypadku stwierdzonych udokumentowanych przeciwskazań zdrowotnych.
 • 12.   W przypadku rezerwacji zabiegów przez Gości spoza hotelu wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 50% wartości zamówionego zabiegu.
 • 13.   Rezerwacje zabiegów rozliczanych voucherami prosimy anulować minimum 1 dzień przed zarezerwowanym terminem. W przypadku nieodwołania zabiegu voucher traci swą ważność.
 • 14.   Osoby mające nieukończone 16 lat mogą korzystać z usług SPA oraz przebywać na terenie SPA wyłącznie za zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.
 • 15.   Opłatę za wykonany zabieg uiszcza się w Głównej Recepcji.

Ze Strefy SPA nie będą mogły skorzystać osoby:

·         z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
·         z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo,
·         których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych gości i pracowników SPA,
·         których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
·         z chorobami serca nie mogą korzystać z sauny oraz kąpieli w wannach.
·         których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub  środków odużajacych oraz osoby z chorobami zakaźnymi itp.

Na terenie SPA & Wellness zabronione jest:

·         palenie tytoniu
·         wnoszenie i spożywanie żywności i alkoholu
·         używanie telefonów komórkowych
·         wprowadzanie zwierząt
·         głośne i nieodpowiednie zachowanie wpływające w jakikolwiek sposób na dyskomfort innych gości

Zalecamy:

·         unikanie kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po zabiegach
·         unikanie obfitych posiłków przed zabiegami

Prosimy:

·         o poinformowanie terapeuty o jakichkolwiek dolegliwościach lub ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu, oraz o podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań do zabiegu bezpośrednio przed jego wykonaniem
·        Brać prysznic przed skorzystaniem ze Strefy Spa
·        Zegarek, biżuterię, telefon komórkowy zostawić w pokoju
·        Przed zabiegami nie spożywać alkoholu

Telefon
recepcja
Rezerwuj
Rezerwuj
Dojazd
Dojazd
Rezerwuj
Galeria
menu menu