PL DE EN
Zrób Prezent
facebook
przejdź na dół
Hotel Cieplice*** MEDI&SPA
Przyjazd
/
Wyjazd
/

Regulamin SPA

Regulamin SPA

1. Strefa SPA jest strefą ciszy, odprężenia i relaksu, zatem prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących w owej strefie

2. Na umówiony zabieg należy przybyć minimum 5 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia.

3.  W przypadku spóźnienia na umówiony termin, Hotel zastrzega sobie prawo skrócenia czasu zabiegu

4. Usługa w SPA ważna jest do maksymalnie 10 minut po umówionym terminie.

5. Prosimy o informację co do zmiany godziny zabiegu lub jego odwołaniu na 3 godzin przed umówionym zabiegiem, co umożliwi bezkosztowną anulację zabiegu. Za usługi odwołane później niż na 3 godziny przed ich planowanym rozpoczęciem pobierana będzie opłata w wysokości 50% wartości zamówionych usług. Jeśli rezerwacja nie zostanie odwołana bądź zmieniona, pobrana zostanie opłata w wysokości 75% wartości zamówionych usług.

6. Niewykorzystane w umówionym terminie zabiegi, wchodzące w skład pakietu, przepadają.Klientowi nie przysługuje wówczas zwrot pieniędzy lub inna forma rekompensaty.

7. Jeżeli klient posiada jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonania pewnych zabiegów, np. choroba, ciąża trwające leczenie, niedawno odbyty zabieg medyczny, jest zobowiązany poinformować o tym osobę wykonującą zabieg. W przypadku stwierdzenia przez terapeutę powyższych przeciwskazań ma prawo odmówić zabiegu.

8. Decyzję ostateczną o możliwości wykonania zabiegu lub jego odmowie podejmuje pracownik Spa lub Kierownik.

9. Właściciele, dyrekcja, kierownictwo, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za szkodę polegającej na zgubieniu, zniszczeniu lub utracie mienia należącego do Gości, w przypadku pozostawienia go bez odpowiedniego nadzoru podczas pobytu w SPA.

10. Zakup danej usługi jest równoznaczny ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z tej usługi oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

11.Możliwość zamiany składowych pakietu SPA (masaże, zabiegi) istnieje tylko w przypadku stwierdzonych udokumentowanych przeciwskazań zdrowotnych.

12.W przypadku rezerwacji zabiegów przez Gości spoza hotelu wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 50% wartości zamówionego zabiegu.

13.Rezerwacje zabiegów rozliczanych voucherami prosimy anulować minimum 1 dzień przed zarezerwowanym terminem. W przypadku nieodwołania zabiegu voucher traci swą ważność.

14.Osoby mające nieukończone 16 lat mogą korzystać z usług SPA oraz przebywać na terenie SPA wyłącznie za zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.

15.Opłatę za wykonany zabieg uiszcza się w Głównej Recepcji.

Ze Strefy SPA nie będą mogły skorzystać osoby:

·    z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
·    z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo,
·    których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych gości i pracowników SPA,
·    których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
·    z chorobami serca nie mogą korzystać z sauny oraz kąpieli w wannach.
·    których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub  środków odużajacych oraz osoby z chorobami zakaźnymi itp.

Na terenie SPA & Wellness zabronione jest:

·   palenie tytoniu
·   wnoszenie i spożywanie żywności i alkoholu
·   używanie telefonów komórkowych
·   wprowadzanie zwierząt
·   głośne i nieodpowiednie zachowanie wpływające w jakikolwiek sposób na dyskomfort innych gości

Zalecamy:

·    unikanie kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po zabiegach
·    unikanie obfitych posiłków przed zabiegami

Prosimy:

·  o poinformowanie terapeuty o jakichkolwiek dolegliwościach lub ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu, oraz o podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań do zabiegu bezpośrednio przed jego wykonaniem
·  Brać prysznic przed skorzystaniem ze Strefy Spa
·  Zegarek, biżuterię, telefon komórkowy zostawić w pokoju
·  Przed zabiegami nie spożywać alkoholu

Telefon
recepcja
Rezerwuj
Rezerwuj
Dojazd
Dojazd
Rezerwuj
Galeria
menu menu